Technologie


Kterými vládneme

Ovládáme široké množství technologií, takže nejsme omezeni pouze jednou platformou nebo jazykem. Můžeme se tedy plně přizpůsobit požadavkům Vašeho projektu a nabídnout Vám nejlepší možnou variantu řešení.

Jazyky

C#
PHP
C++
Java
VBA
Python
PowerShell

Webové technologie

HTML5
CSS3 (responzivní)
LESS
JavaScript
TypeScript
Bootstrap

Frameworky a CMS

ASP.NET MVC
ASP.NET MVC Core
ASP.NET
WPF
WCF
Winforms
EWAS
WordPress
Typo3
Prado

Databázové systémy

Ms SQL Server
MongoDB
MySQL
Azure SQL
Azure table storage

Operační systémy

Linux
Windows
Windows Server
Windows phone
Windows mobile
Azure Services