Technologie


Kterými vládneme

Ovládáme široké množství technologií, takže nejsme omezeni pouze jednou platformou nebo jazykem. Můžeme se tedy plně přizpůsobit požadavkům Vašeho projektu a nabídnout Vám nejlepší možnou variantu řešení.

Jazyky

C# .NET
JavaScript (ES 5 - 8)
TypeScript
PHP

Platformy

Serverless
Azure Function Apps
Azure Logic Apps
Amazon Lambda
Power BI
Power automation
Power platform
Content.io
Contentful
Kentico
Shoptet
Wix
Solidpixels
WordPress
Prestashop
Grafana

Frameworky a CMS

.NET
Node.js
Quasar
React
Vue.js
Next.js
Nuxt.js
Bootstrap
Symphony
Laravel

Databázové systémy

Azure SQL
MS SQL Server
CosmosDB
MongoDB Atlas
MongoDB
MySQL
Redis
Elastic Search (ELK)
Azure table storage

Operační systémy

Linux server (Ubuntu, Debian)
Linux desktop (Ubuntu)
Windows 10
Windows Server