intro

Posouváme hranice a vytváříme nové cesty ve vývoji software

Jsme strategickým IT partnerem klíčových osob ve vedení firem. Poskytujeme odborné softwarové poradenství pro IT manažery, CEO a CTO. Díky nejmodernějším technologiím, expertnímu týmu, unikátnímu know-how a vlastním výzkumným projektům dosahujeme hodnotných výsledků v oblasti optimalizace výkonu a vývoje software.

Jsme experti na vývoj a optimalizaci software

Pod značkou Eria působíme na českém trhu softwarového vývoje a poradenství od roku 2015. Poskytujeme odborné konzultace a mentoring v oblasti produktového vývoje, cloudových služeb a optimalizace výkonu software. Věnujeme se aktivnímu IT výzkumu a usilujeme o aplikaci dosažených výsledků do praxe. V rámci expertních konzultací nabízíme svým klientům unikátní know-how získané zkušenostmi od technologických startupů ze Silicon Valley. I ve složitém korporátním prostředí dokážeme optimalizovat vývojové týmy s důrazem na efektivitu a predikovatelnost.
Optimalizace výkonu a vývoje software
Vhodná performance optimalizace dokáže mnohonásobně zvýšit rychlost a použitelnost stávajícího softwarového řešení. Podrobnou analýzou a testováním v laboratoři zjistíme nedostatky současných řešení a navrhneme adekvátní způsoby optimalizace pro vysokou zátěž, snížení nákladů, nebo rychlý vývoj.
Software Quality & Security Audit
Vyhodnotíme dosavadní vývoj software a efektivitu vývojového týmu z pohledu kvality a navrhneme optimalizované řešení. Prověříme externí dodavatele a vyhodnotíme jejich skutečný přínos. V rámci security auditu provádíme penetrační testy softwarových systémů a analýzu kódů pro vyhledávání bezpečnostních rizik.
Krátkodobé konzultace s technickými experty
K řešení překážek ve vývoji poskytujeme firmám konzultace s expertními techniky s nejvyšší odborností v konkrétní softwarové problematice. Spolupracujeme s velkým množstvím expertních vývojářů, které nasazujeme dle jejich specializací. Na výběr techniků klademe extrémně vysoké nároky a vybíráme pouze ty, jejichž úzká specializace plně pokrývá danou oblast a kteří zároveň drží krok s novinkami v oboru.
Optimalizace a mentoring interního vývojového týmu
Jsme strategickým partnerem IT manažerů v oblasti softwarového vývoje včetně organizace a vedení interního vývojového týmu. Díky našemu know-how a vysoce specializovaným expertům dokážeme vyřešit zdánlivě neřešitelné a často dlouhodobé problémy ve vývoji software včetně fungování interních vývojových týmů. Přebíráme odpovědnost za efektivitu vývoje a obvykle dosahujeme kvalitativního zlepšení o více než 30%. V případě obtíží na projektu pomáháme také s krizovým managementem, který jsme schopni plně převzít a problém vyřešit.
Plné využití cloudového potenciálu
Klasický přesun stávající aplikace do cloudu dnes již nefunguje a navíc je drahý. V rámci přechodu z on-premise řešení do cloudu se zabýváme efektivním využitím cloudového potenciálu pomocí modernizace aplikací. Provádíme výzkum cloudových technologií a víme, které spolehlivě fungují, a které jsou naopak jen marketingovým tahem. V efektivním využití cloudového potenciálu jsme jedničkou na českém trhu. Našim klientům pomáháme nalézt kvalitní a spolehlivé řešení s výrazným snížením nákladů na provoz aplikací v cloudu.
Modernizace a stabilita aplikací
Poskytujeme efektivní řešení při nárazově vysoké návštěvnosti. komplikací s výkonem a stabilitou aplikací. Pro optimalizaci výkonu a stability aplikací používáme nejmodernější technologie a osvědčené postupy. Naším cílem je tvorba, vývoj a modernizace stabilní aplikace za příznivou provozní cenu.
Snížení nákladů na IT infrastrukturu
K optimalizaci nákladů na IT infrastrukturu využíváme ověřené postupy. Nejprve provedeme kontrolní audit současného řešení, po jehož vyhodnocení navrhneme úpravy na snížení a optimalizaci nákladů pro AWS, Azure a pronajaté či virtuální servery.
ICT výzkumy
Provádíme primární a sekundární ICT výzkumy, jejichž výsledky sdílíme a poskytujeme konzultace pro jejich využití. Věnujeme se aktivnímu vývoji pokročilých softwarových řešení a vývojových postupů. Využíváme vlastní výzkumné laboratoře pro různé konfigurace.
BI architektura
Optimalizace Business Intelligence pomáhá našim klientům ve správném uchopení dat v rámci jejich oboru podnikání. Vytváříme přehledné ekosystémy BI adaptabilní pro narůstající byznys. Klademe důraz na efektivitu vynaložených nákladů.

Oblasti, ve kterých jsme špičky na trhu

Serverless technologie a cloudový development
High-performance optimalizace software
Optimalizace pracovních postupů a organizace práce vývojového týmu
Strojové učení AI podložené vlastním výzkumem

Řídíme svět technologií

Definujeme nové technologické standardy a vytváříme prostor pro využití nejmodernějších technologií. Provádíme vlastní ICT výzkumy, jejichž výsledky vystavujeme náročným zátěžovým testům. Osvědčeným technologiím, které se již z důvodu modernizace nepoužívají, dáváme nový rozměr v novodobém IT prostředí.

HTML5 / CSS
.NET / C#
Serveless
Vue.js
Azure DevOps
Docker
Azure SQL
Linux server & Windows Server
a mnoho dalších
Infographic

Jak pracujeme?

Zaměřujeme se na expertní konzultace a podporu vedení firem a interních týmů v oblasti výkonu a vývoje software. Při výběru našich techniků klademe důraz na špičkovou kvalitu práce a znalost nejnovějších technologií v oboru. Prostřednictvím ověřených optimalizačních mechanismů dokážeme posunout váš vývojový tým vpřed. Ve vzájemné komunikaci stavíme na důvěře, upřímnosti a otevřenosti. Víme, jak v lidech nalézt a zdokonalit silné profesní stránky a ty propojit v dlouhodobě efektivní vývojový tým.

Naši zákazníci o nás říkají