Většina firem v České republice zaspala možnosti, které přináší svět cloudu. Navíc se řada menších a středních podniků mylně domnívá, že nejefektivnější krok, který pro IT zázemí své společnosti mohou udělat, je pořízení vlastního serveru případně jeho pronájem u hostingové společnosti. Na první pohled se totiž může zdát, že nejlevnější variantou je ta, která má nejnižší pořizovací cenu. 

Bohužel si tyto podniky mnohdy neuvědomují řadu měsíčních i jednorázových nákladů spojených s provozem vlastního serveru. Ty jsou často nesrovnatelně vyšší než náklady za surový hardware. Mezi zmíněnými náklady není jen samotný nákup serveru a jeho provoz, ale i specialista, který má provoz na starosti, pravidelné aktualizace, licence operačního systému, zálohy a řada dalších aspektů. Do těchto nákladů patří i případná rizika spojená s komplikacemi s IT strukturou.

A právě těmto nákladům se lze vyhnout díky cloudovému řešení a tzv. službě Function as a service. Firmy v tomto případě neprovozují běžně napsanou aplikaci, ve které se nachází kompletní zdrojový kód. Pouze jim stačí napsat konkrétní krátkou část algoritmu týkající se toho, co fakticky chtějí udělat. Firma tedy napíše pár řádku kódu a vše ostatní je zajištěno provozovatelem cloudu, připraveno k produkčnímu nasazení na pár kliků.

V praxi to znamená, že od začátku psaní jednoduchého algoritmu po produkční používání může uběhnout jen pár hodin. Což je zcela nesrovnatelné s časovou náročností v řádech dnů a týdnů, když se aplikace vytváří standardním postupem.

Přednosti Azure Functions

Služba, o které hovoříme, je tzv. Azure Functions od Microsoft Azure. Díky ní je možné napsat například 10řádkový kód a ten odvede ekvivalentní práci jako 500řádkový zdrojový soubor při klasickém vývojovém přístupu. Díky Azure Functions není nutné vyvíjet, testovat a udržovat jiný kompletní kód, ale lze stavět již na existující platformě. Zdrojové soubory jsou pak zcela strohé a stručné a nepřipomínají Jiráskova díla. Důsledkem je pak nejen rychlost a jednoduchost při tvoření, ale i v případě dalších úprav.

Další předností tohoto řešení je, že dokáže velice rychle reagovat na zátěž konkrétního programu či webové stránky a běží na tolika serverech, kolik je aktuálně potřeba. U projektů s nárazovou vysokou zátěží tak může docházet k tomu, že je v jednom okamžiku využito 10 serverů a v následujícím je využito 100 serverů. Ke změně dochází z minuty na minutu, díky čemuž je zajištěn plynulý provoz a žádná jiná technologie než Function as a Service takto rychlé přizpůsobení zátěže nenabízí.

Velkou výhodou Azure Functions je možnost platby tzv. formou Consumption. Klient tedy neplatí za rezervaci serveru, ale platí za každé spuštění programu, za využití procesoru a paměti RAM. Takže za každé zobrazení stránky, za každé kliknutí uživatele, které spustí daný program.

Jak skutečně fungují platby formou Consumption

A právě zde dochází často k nedorozumění. Lidé očekávají, že když je něco placeného za konkrétní jednotku, které je nekontrolovatelné množství, pak taková služba musí stát horentní sumy. A navíc se podniky obávají, že nebudou mít kontrolu nad částkou, kterou měsíčně utratí. 

Zástupci firem se domnívají, že spustí marketingovou kampaň, která jim přivede na webovou stránku vysoké množství lidí a následně obdrží fakturu v řádu statisíců korun. Takto ovšem služba platba za Consumption v rámci Azure Functions nefunguje.

Azure Functions jsou placeny per 100 ms běhu. Tedy pokud je program optimalizovaný a běží rychle, tak se za 1 sekundu dokáže spustit například 10×. Navíc je cena za spuštění extrémně nízká. Začala by se významně projevovat v nákladech až v případě, kdy by se server dlouhodobě a kontinuálně zatěžoval. Což u standardních webů a aplikací není běžné. Takže opravdu nehrozí vysoké výdaje a obava z vysokých plateb je proto lichá.

Statisíce návštěvníků měsíčně a provoz za 14 Kč

Jedním z klientů využívajících výhod Azure Functions, je například projekt OneMenu, který sdružuje restaurace z celé České republiky. Na tento projekt běžela v době koronavirové krize velmi rozsáhlá televizní i online kampaň, jenž měla za cíl přivést návštěvníky na tento web.

Webová stránka byla výrazně vytížená, v nejvíce exponovaných okamžicích bylo připojeno i 600 lidí najednou a měsíční návštěvnost se pohybovala řádově ve vyšších statisících. Dalo by se proto očekávat, že náklady na provoz s takovým zatížením budou vysoké. Ve skutečnosti ale měsíční provoz jádra tohoto webu stál 14 Kč.

Dalším příkladem může být webová stránka SMARTmania zaměřená na novinky ze světa chytrých zařízení. Pro účely tohoto webu jsme v Eria Labs vyvíjeli speciální program pro trackování reklam. Aby bylo zřejmé, kterou inzerci uživatelé zhlédli, a na jakou klikali. 

Vzhledem k tomu, že je na jedné stránce například 10 reklam, tak se jedná o 10 requestů na trackovací aplikaci per jedno zobrazení stránky. Web SMARTmania měsíčně navštíví 500 000 uživatelů a opět bychom mohli očekávat vysoké náklady. Nicméně v rámci Azure Functions se firma vejde do tzv. free limitu a měsíční hosting zmíněné aplikace je zcela zdarma.

Rozsáhlé možnosti pro různorodé projekty

Zmíněné výhody cloudového řešení a Azure Functions lze využít skutečně na jakýkoliv projekt. Na všechny typy programů, webové stránky, aplikace, scripty, dokonce i na účetní software.

Přechod na cloud a platby za provoz v řádu jednotek korun, případně zcela bezplatný provoz, mohou znít lákavě. Je ale potřeba pečlivě vše nastavit a promyslet. Pokud by klient pouze převedl svou stávající aplikaci do Azure Functions, může jej následně stát vysoké částky. Odborným nastavením dokážeme klientům ušetřit až 95 % provozních nákladů.

Efektivní práce s cloudem vyžaduje rozsáhlé znalosti, výzkum i odborné testování technologií v cloudovém prostředí, případně specializované nástroje, které jsme vyvinuli v Eria Labs. Klientům tak zajišťujeme nejen plynulý přechod, ale také detailní průzkum, aby mohli učinit skutečně kvalifikované rozhodnutí vedoucí ke snížení provozních nákladů na minimální částky. 

Pokud i ve vaší firmě hledáte efektivní řešení a zajímá vás, jak můžete využít cloud a Azure Functions pro své podnikání, rádi vám poradíme