Klienti


Poslední projekty

iTesco.cz

smartmania thumbnail

Zadání: Přáním objednatele bylo vytvoření portálu pro rezervování bonusových výhod pro věrné zákazníky. Bonusem pro nás bylo požadované dodání do 5ti dnů od zadání.

Přínos pro zákazníka: Díky optimalizacím pro postupné načítání obrázků a vyladěného backendu našeho systému EWAS jsme dosáhli výpisu všech nabízených položek na hlavní obrazovce bez stránkování. Běžně by takovýto web trpěl na pokles výkonu, ale EWAS CMS zvládá svižně dodat 200 - 1000 položek na jednu stránku.

Výzva: Hlavní výzvou byla časová náročnost projektu. Web jsme však zvládli úspěšně dodat a spustit do provozu.

Socialbakers

smartmania thumbnail

Web: www.socialbakers.com

Zadání: Spolu s dalšími externími programátory jsme měli za úkol vyvinout plugin do excelu, který by umožnil stávajícím uživatelům služeb Socialbakers Analytics automaticky získávat data o sledovaných sociálních profilech do excelu pro další analýzy.

Přínos pro zákazníka: Naším přínosem bylo překonání technologických překážek v oblastech datové komunikace a autentifikačního API.

Výzva: Během vývoje se objevilo mnoho překážek, které jsme museli zdolat. Jednou z největších byla čerstvě vydaná technologie addinů pro Microsoft Office 365, která měla mnoho nevyřešených míst. Na druhou stranu stávající infrastruktura Socialbakers nebyla stavěná pro autentifikaci externích aplikací. Díky hlubokým znalostem podkladových technologií a důkladné analýze se však podařilo najít cesty, jak zdárně dokončit projekt.

SMARTmania s. r. o.

smartmania thumbnail

Web: smartmania.cz

Zadání: Přáním zákazníka, bylo přejít ze starší webové aplikace napsané v Nette frameworku na redakční systém Wordpress, který by se upravil jeho potřebám a propojil s phpBB3 fórem.

Přínos pro zákazníka: Díky responzivnímu designu došlo k výraznému vzrůstu návštěv z mobilních zařízení. Podařilo se propojit udržitelnou formou WordPress s phpBB3 fórem a vytvořit tak jediné funkční řešení na trhu.

Výzva: Abychom splnili zadání a zároveň zajistili co nejkratší dobu výpadku webového portálu, bylo nutné zajistit přesunutí dat ze staré aplikace na novou pomocí migračního programu, který tato data dokázal přenést během hodiny.

SUWECO CZ, spol. s r. o.

smartmania thumbnail

Web: www.suweco.cz

Zadání: Pro SUWECO CZ, spol s r. o., jednoho z největších středoevropských dodavatelů odborných zdrojů všech typů a forem, jsme měli opravit a upravit stávající reklamační systém a vyvinout nové funkcionality, například hromadné reklamace.

Přínos pro zákazníka: Díky navrhnutému řešení hromadných reklamací se podařilo realizovat důležitý obchodní krok na čínském trhu.

Výzva: Nejnáročnější částí projektu se ukázala být stará verze CMS TYPO3 a nízká kvalita dosavadního zdrojového kódu projektu. V rámci vývoje nových funkcionalit jsme opravili některé nefunkční části systému a zavedli nové standardy pro vývoj dalších modulů.